Udział w konferencjach

2018

1.  Jakub Jakubowski, Populizm jako choroba zakaźna. Konferencja „Wiedza, Komunikacja, Działanie”, XX-lecie Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25-26.X.2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

2. Marta Wrześniewska–Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak, Immanentne i akcydentalne paradoksy populizmu.  Konferencja „Wiedza, Komunikacja, Działanie”, XX-lecie Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25-26.X.2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

3. Agnieszka Stępińska, Dorota Piontek, Populizm według dziennikarzy” definicje i interpretacje populizmu w materiałach prasowych.  Konferencja „Wiedza, Komunikacja, Działanie”, XX-lecie Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25-26.X.2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

4. Kinga Adamczewska, Media tradycyjne i nowe media populistyczne komunikowanie polityczne Pawła Kukiza. Konferencja „Wiedza, Komunikacja, Działanie”, XX-lecie Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25-26.X.2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

5. Sylwia Czubaj–Kuźmin, Maria Wąsicka–Sroczyńska, Narracje o sprawiedliwości w kampanii prezydenckiej 2-15. Populizm czy retoryka wyborcza? Konferencja „Wiedza, Komunikacja, Działanie”, XX-lecie Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 25-26.X.2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

6. Agnieszka Stępińska, Kinga Adamczewska, Obecność stylu populistycznego w mediach informacyjnych w okresie wyborczym (2015) i pozawyborczym (2016-2017) w Polsce. IV Ogólnopolski Kongres Politologii: „Państwo w czasach zmiany”, Lublin, 19-20.IX. 2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

7. Artur Lipiński, Postrzeganie populizmu przez polityków i dziennikarzy. IV Ogólnopolski Kongres Politologii: „Państwo w czasach zmiany”, Lublin, 19-20.IX. 2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

8. Jakub Jakubowski, Populizm w nas samych? Komunikowanie polityczne obywateli w mediach społecznościowych. IV Ogólnopolski Kongres Politologii: „Państwo w czasach zmiany”, Lublin, 19-20.IX. 2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

9. Marta Wrześniewska–Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak, Honoryfikatywność jako sposób kształtowania relacji w populizmie. IV Ogólnopolski Kongres Politologii: „Państwo w czasach zmiany”, Lublin, 19-20.IX. 2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

10. Dorota Piontek, Framing populism in media coverage. Polish case in the context of European experiences. International Conference of the Section of International Communication “International Communication in the Network Society”, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwerystet Wrocławski, Wrocław, 11-12.X.2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

11. Agnieszka Stępińska, (Political) context matters: Journalistic role performance in Poland in 2012-2017. 7th European Communication Conference, ECREA, Lugano, 31.X.-3.XI.2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

12. Jakub Jakubowski,  Rola negatywnych emocji w procesie populistycznego komunikowania politycznego użytkowników sieci. Raport z badań. Konferencja „Społeczna moc emocji”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 6.XII.2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

13. Dorota Piontek, Agnieszka Stępińska, Populism and the Media in Poland: Journalists’ Attitudes towards Populist Political Actors. Konferencja IPSA, Brisbane, 20-25.VII.2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

14. Artur Lipiński, Anti-Immigrant Discourse as a Resource in Party Competition. The Case of Polish Right-Wing Populism. Konferencja ECPR, Hamburg, 22-26.VIII.2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

15. Jakub Jakubowski & Kinga Adamczewska, Paweł Kukiz and populist political communications in social media. Perspectives of political actor and voters. Seminarium naukowe: Populistyczne komunikowanie polityczne, WNPiD UAM, Poznań, 11.IV.2018.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

16. Agnieszka Stępińska, Media visibility of populism in Poland. Seminarium naukowe: Populistyczne komunikowanie polityczne, WNPID UAM, Poznań, 11.IV.2018.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

17. Artur Lipiński, Political and discursive opportunities of populism in Poland. Seminarium naukowe: Populistyczne komunikowanie polityczne, WNPiD UAM, Poznań, 11.IV.2018.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

2017

1. Agnieszka Hess, Dominika Kasprowicz, Eksperyment w badaniach społecznych na przykładzie wpływu komunikacji populistycznej. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań, Słubice, 2-3.II.2017.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

2. Jakub Jakubowski, Social media i populizm: małżeństwo z rozsądku? XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań, Słubice, 2-3.II.2017.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

3. Kinga Adamczewska, Partia i jej lider w mediach społecznościowych podczas parlamentarnej kampanii wyborczej. Analiza przypadku. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań, Słubice, 2-3.II.2017.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

4. Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Populizm a polityczne i dyskursywne struktury możliwości. Przypadek Polski. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań, Słubice, 2-3.II.2017.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

5. Marta Wrześniewska–Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak, Substancjalne i akcydentalne paradoksy populizmu. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań, Słubice, 2-3.II.2017.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

6. Marta Wrześniewska–Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak, Przywódca polityczny i jego językowy obraz w aspekcie retoryki dominacji na podstawie wypowiedzi Pawła Kukiza. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach”, Kraków 30-31.III.2017.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

7. Agnieszka Hess, Dominika Kasprowicz, Komunikacja populistyczna w internecie – aspekty metodologiczne. XVI Konferencja Marketingu Politycznego, Kielce, 4. IV.2017.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

8. Jakub Jakubowski, Populist political communication via social media. Citizen`s perspective. COST IS1308 Training School: Disentangling populism: Reception and effects of populist communication, Bukarest, 8-12.V.2017.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

9. Agnieszka Stępińska, Dorota Piontek, Agnieszka Hess, Media visibility and (new) media activity of populist political actors in Poland, ICA, San Diego, 25-29.V.2017.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

10. Agnieszka Stępińska, Susana Salgado, Game of Thrones or House of Cards? Framing parliamentary elections in the news media. Konferencja WAPOR. Lizbona, 15-17.VII.2017.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

11. Agnieszka Stępińska, The social media in the Polish elections in 2014-2015: a key to success? Konferencja: NOPSA, Odense 8-11.VIII.2017.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

12. Artur Lipiński, Agnieszka Stępińska, Communicating Populism Online. Radical Right in 2015 Polish Parliamentary Elections, Konferencja: ECPR, Oslo, 6-9.IX.2017.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

13. Kinga Adamczewska, Media i ich przekaz w czasie kampanii wyborczej. Na przykładzie informacyjnych mediów tradycyjnych i mediów online w Polsce. Konferencja Jubileuszowa z okazji 10 lat Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „10 Lat PTKS – Dokonania Dekady i Perspektywy Rozwojowe Studiów Nad Mediami i Komunikowaniem W Polsce”, Wrocław, 25-26.04.2017.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

2016

1. Agnieszka Hess, Dominika Kasprowicz, Populism of the Right in Poland. Konferencja ECPR, Praga, 7-10.IX.2016.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

2. Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Wyzwania metodologiczne w badaniach nad populistycznym komunikowaniem politycznym. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

3. Maria Wąsicka-Sroczyńska, Znaczenie nowych technologii w komunikowaniu politycznym. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

4. Kinga Adamczewska, Uczestnicy komunikowania politycznego a nowe media w czasie parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku – relacje i współzależności. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

5. Agnieszka Hess, dr Dominika Kasprowicz, Populizm w Polsce: między demagogią a demofilią. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

6. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak, „Jak rozwalić system” – wybrane elementy dyskursu populistycznego w wypowiedziach Pawła Kukiza. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

7. Kinga Adamczewska, My kontra oni, czyli retoryka populistyczna w parlamentarnej kampanii wyborczej w dobie kryzysu migracyjnego. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

8. Jacek Wyszyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Cyfrowe repozytoria w procesie badania mediów na przykładzie CAST. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

9. Jakub Jakubowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Digital methods w badaniach nad komunikowanie politycznym. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

10. Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Polish Right-Wing Populism in the Era od Social Media. An Unexpected Career of P. Kukiz and J. Korwin-Mikke. Konferencja ESA RN32 – 4th Middterm Conference „(dis)locating Europe: conflicts, challenges, and changes, Bruksela, 28-29.X. 2016 r.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

11. Dorota Piontek, Populistyczne komunikowanie polityczne w mediach jako czynnik zmiany. Konferencja: Ewolucja systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Słubice 17-18.XI.2016.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

12. Dorota Piontek, Populistyczne komunikowanie polityczne w mediach lokalnych: poziomy analizy. Konferencja „Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego”. Ustroń, 24-25.XI.2016.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

 

2015

1. Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Małgorzata Kołodziejczak, Populistyczne komunikowanie polityczne w Europie: wyzwania dla badań porównawczych. III Ogólnopolski Kongresu Politologii „Odsłony polityki”, Kraków 22-24 września 2015 r.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080