Udział w konferencjach

2017

1. Agnieszka Hess, Dominika Kasprowicz, Eksperyment w badaniach społecznych na przykładzie wpływu komunikacji populistycznej. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań, Słubice, 2-3.II.2017.

2. Jakub Jakubowski, Social media i populizm: małżeństwo z rozsądku? XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań, Słubice, 2-3.II.2017.

3. Kinga Adamczewska, Partia i jej lider w mediach społecznościowych podczas parlamentarnej kampanii wyborczej. Analiza przypadku. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań, Słubice, 2-3.II.2017.

4. Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Populizm a polityczne i dyskursywne struktury możliwości. Przypadek Polski. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań, Słubice, 2-3.II.2017.

5. Marta Wrześniewska – Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak, Substancjalne i akcydentalne paradoksy populizmu. XVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Europa XXI wieku. Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań, Słubice, 2-3.II.2017.

6. Marta Wrześniewska – Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak, Przywódca polityczny i jego językowy obraz w aspekcie retoryki dominacji na podstawie wypowiedzi Pawła Kukiza. II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach”, Kraków 30-31.III.2017.

7. Agnieszka Hess, Dominika Kasprowicz, Komunikacja populistyczna w internecie – aspekty metodologiczne. XVI Konferencja Marketingu Politycznego, Kielce, 4. IV.2017.

8. Jakub Jakubowski, Populist political communication via social media. Citizen`s perspective. COST IS1308 Traini8ng School: Disentangling populism: Reception and effects of populist communication, Bukarest, 8-12.V.2017.

9. Agnieszka Stępińska, Dorota Piontek, Agnieszka Hess, Media visibility and (new) media activity of populist political actors in Poland, ICA, San Diego, 25-29.V.2017.

10. Agnieszka Stępińska, Susana Salgado, Game of Thrones or House of Cards? Framing parliamentary elections in the news media. Konferencja WAPOR. Lizbona, 15-17.VII.2017.

11. Agnieszka Stępińska, The social media in the Polish elections in 2014-2015: a key to success? Konferencja: NOPSA, Odense 8-11.VIII.2017.

12. Artur Lipiński, Agnieszka Stępińska, Communicating Populism Online. Radical Right in 2015 Polish Parliamentary Elections, Konferencja: ECPR, Oslo, 6-9.IX.2017.

13. Kinga Adamczewska, Media i ich przekaz w czasie kampanii wyborczej. Na przykładzie informacyjnych mediów tradycyjnych i mediów online w Polsce. Konferencja Jubileuszowa z okazji 10 lat Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej „10 Lat PTKS – Dokonania Dekady i Perspektywy Rozwojowe Studiów Nad Mediami i Komunikowaniem W Polsce”, Wrocław, 25-26.04.2017.

2016

1. Agnieszka Hess, Dominika Kasprowicz, Populism of the Right in Poland. Konferencja ECPR, Praga, 7-10.IX.2016.

2. Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Wyzwania metodologiczne w badaniach nad populistycznym komunikowaniem politycznym. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.

3. Maria Wąsicka-Sroczyńska, Znaczenie nowych technologii w komunikowaniu politycznym. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.

4. Kinga Adamczewska, Uczestnicy komunikowania politycznego a nowe media w czasie parlamentarnej kampanii wyborczej 2015 roku – relacje i współzależności. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.

5. Agnieszka Hess, dr Dominika Kasprowicz, Populizm w Polsce: między demagogią a demofilią. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.

6. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak, „Jak rozwalić system” – wybrane elementy dyskursu populistycznego w wypowiedziach Pawła Kukiza. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.

7. Kinga Adamczewska, My kontra oni, czyli retoryka populistyczna w parlamentarnej kampanii wyborczej w dobie kryzysu migracyjnego. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.

8. Jacek Wyszyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Cyfrowe repozytoria w procesie badania mediów na przykładzie CAST. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.

9. Jakub Jakubowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Digital methods w badaniach nad komunikowanie politycznym. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Poznań, 15-17.IX. 2016 r.

10. Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Polish Right-Wing Populism in the Era od Social Media. An Unexpected Career of P. Kukiz and J. Korwin-Mikke. Konferencja ESA RN32 – 4th Middterm Conference „(dis)locating Europe: conflicts, challenges, and changes, Bruksela, 28-29.X. 2016 r.

11. Dorota Piontek, Populistyczne komunikowanie polityczne w mediach jako czynnik zmiany. Konferencja: Ewolucja systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Słubice 17-18.XI.2016.

12. Dorota Piontek, Populistyczne komunikowanie polityczne w mediach lokalnych: poziomy analizy. Konferencja „Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego”. Ustroń, 24-25.XI.2016.

2015

1. Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Małgorzata Kołodziejczak, Populistyczne komunikowanie polityczne w Europie: wyzwania dla badań porównawczych. III Ogólnopolski Kongresu Politologii „Odsłony polityki”, Kraków 22-24 września 2015 r.