Seminarium z Matthijasem Rooduijnem: „A Populist Zeitgeist?”

9 października zapraszamy na pierwsze z tegorocznego cyklu seminarium o populizmie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, które poprowadzi prof. Matthijs Rooduijn. 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Umultowska 89a, Poznań

sala 43, godzina: 13:00

MATTHIJS ROODUIJN, University of Amsterdam: A Populist Zeitgeist?

Abstract: Populist movements are sitting firmly in the saddle of Western democracies and have conquered a significant portion of the electorate. Where do these populist movements come from and what is „populism” exactly? Why are populist parties so successful? Who are the voters and what circumstances makes them vote like they do? And last but not least, what does the rise of populist parties mean for the functioning of our democracies? This lecture will get to the core of these questions.

MATTHIJS ROODUIJN – socjolog polityki, pracownik Wydziału Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Amstardamie, na którym obronił pracę doktorską pt. „”A Populist Zeitgeist? The Impact of Populism on Parties, Media and the Public in Western Europe”. Za książkę tę otrzymał nagrody holenderskiego i flamandzkiego Towarzystwa Nauk Politycznych (NKWP/VPW).

Zainteresowania naukowe M. Rooduijna koncentrują się na tematyce populizmu (zarówno prawicowego, jak i lewicowego). W szczególności badacz poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn sukcesów wyborczych populistycznych podmiotów politycznych oraz skutków ich działań dla systemów politycznych.

Autor wielu artykułów opublikowanych m.in. w the European Journal of Political Research, Comparative Political Studies, European Union Politics, Party Politics, West European Politics, Electoral Studies, Political Studies, the European Political Science Review, Government and Opposition, and Nations and Nationalism. Współredaktor (wraz z Tjitske Akkerman i Sarah de Lange) książki pt. „Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe” (Routledge).

W ubiegłym roku uzyskał z Holenderskiej Organizacji Badań Naukowych (the Netherlands Organisation for Scientific Research) grant badawczy na realizację projektu poświęconego postawom antyimigranckim („”Building or Burning Bridges? Social Polarization and the Pervasiveness of Pro- and Anti-Immigration Messages”).