Publikacje

W ramach realizacji projektu badawczego ukazały się następujące artykuły:

1. Artur Lipiński, Agnieszka Stępińska (2019). Polish Right-Wing Populism in the Era of Social Media. The Unexpected Careers of P. Kukiz and J. Korwin-Mikke, “Problems of Post-Communism”, vol. 69, s. 71-82.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

2. Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Kinga Adamczewska (2019). The 2015 Parliamentary Election in Poland: A Political Deja vu (w:) S. Salgado (red.) Mediated Campaigns and Populism in Europe (s. 143-164). Palgrave Macmillan.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

3. Michael Hameleers, Linda Bos, Nayla Fawzi, Carsten Reinemann, Ioannis Andreadis, Nicoleta Corbu, Christian Schemer, Anne Schulz, Tamir Shaefer, Toril Aalberg, Sofia Axelsson, Rosa Berganza, Cristina Cremonesi, Stefan Dahlberg, Claes H. de Vreese, Agnieszka Hess, Evangelia Kartsounidou, Dominika Kasprowicz, Joerg Matthes, Elena Negrea-Busuioc, Signe Ringdal, Susana Salgado, Karen Sanders, Desirée Schmuck, Jesper Stromback, Jane Suiter, Hajo Boomgaarden, Keren Tenenboim-Weinblatt, Naama Weiss-Yaniv (2018). Start Spreading the News: A Comparative Experiment on the Effects of Populist Communication on Political Engagement in Sixteen European Countries, The International Journal of Press/Politics 23(4), s. 517–538. https://doi.org/10.1177/1940161218786786
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

4. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak (2018). Knocking down the system. Populism in Paweł Kukiz’s disourse. „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” [Ethnolinguistics. Issues in Language and Culture, 29, s. 245-264.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

5. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak (2018). Knocking down the system. Populism in Paweł Kukiz’s disourse. „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” [Ethnolinguistics. Issues in Language and Culture, 29, s. 245-264.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

6. Artur Lipiński, Agnieszka Stępińska (2018). Right-wing populism in Poland (w:) J. Harper (red.). Poland’s Illiberal Revolution, (s. 80-95) , Budapest: Central European University Press.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

7. Jakub Jakubowski (2017). Populizm i social media – małżeństwo z rozsądku? „e-Politikon”, vol. 24, s. 30-58.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

8. Agnieszka Stępińska, Ewa Jurga-Wosik, Kinga Adamczewska, Dominika Narożna, Bartłomiej Secler (2017). Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne, „Przegląd Politologiczny”, nr 1, s. 127-141. ISSN: 1426-8876.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

9. Agnieszka Stępińska, Kinga Adamczewska (2017). Obecność stylu populistycznego w mediach informacyjnych podczas kampanii wyborczej w 2015 roku, “e-Politikon”, nr 24, s. 59-86. ISSN: 2084-5294.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

 

10. Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Agnieszka Hess, Dorota Piontek (2017). Poland: A Fourth Wave of Populism? (w:) Populist Political Communication in Europe, red. T. Aalberg, F, Esser, C. Reinmann, J. Strömbäck, C. de Vreese, Routledge, s. 311-325.

11. Frank Esser, Agnieszka Stępińska, David Nicolas Hopmann (2017). Populism and the Media: Cross-National Findings and Perspectives, (w:) Populist Political Communication in Europe, red. T. Aalberg, F, Esser, C. Reinmann, J. Strömbäck, C. de Vreese, Routledge, s. 365-380.

12. Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak (2017). Przywódca polityczny i jego językowy obraz w aspekcie retoryki dominacji na podstawie wypowiedzi Pawła Kukiza. Perspektywa politologiczna i lingwistyczna, „Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza”, vol. 24 (44), nr 1, s. 27-50.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

13. Kinga Adamczewska (2017). Retoryka populistyczna w parlamentarnej kampanii wyborczej w dobie kryzysu migracyjnego, „Refleksje”, nr 14, s. 11-26.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

14. Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Immanentne i akcydentalne paradoksy populizmu, (w:) Współczesne oblicza władzy politycznej, Wyd. Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017, s. 49-60.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

15. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak (2017). Jak rozwalić system – populistyczny dyskurs polityczny na przykładzie wypowiedzi Pawła Kukiza, „Etnolingwistyka”. Problemy Języka i Kultury”, nr 29, s. 225-244. ISSN: 0860-8032.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

16. Agnieszka Hess, Dominika Kasprowicz (2017). Populism in Poland –Between Demagoguery and Demophilia, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” .
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

17. Artur Lipiński, Qualitative approaches in populism research, “Athenaeum” ,  56/2017, s. 244–256. ISSN: 1505-2192.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

18. Agnieszka Stępińska, Dorota Piontek, Jakub Jakubowski, Methodological challenges for international empirical studies on populist political communication, “Athenaeum”, 56/2017, s. 244–256. ISSN: 1505-2192.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

19. Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Challenges and prospects of Polish populism studies – a political-linguistic approach, “Athenaeum”, 56/2017, s. 244–256. ISSN: 1505-2192.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

20. Iga Maliszewska, My i Oni: jak partie populistyczne nagłaśniają swój przekaz

21. Kinga Adamczewska (2018). Partia i jej lider w mediach społecznościowych podczas polskiej kampanii parlamentarnej w 2015 roku. Com.press 1(1), s. 4-19.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

22. Jakub Jakubowski (2016). Recenzja książki: Populist Political Communication in Europe, red. T. Aalberg, F, Esser, C. Reinmann, J. Strömbäck, C. de Vreese, Routledge, 2017, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4, s. 229-231.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016