Publikacje

W ramach realizacji projektu badawczego ukazały się książki:

Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia, red. A. Stępińska, A. Lipiński, Poznań, 2020.
Książka do pobrania: (pdf.)

Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

 

 

 

Rozdziały książki do pobrania:

 

Populist Discourse in the Polish Media, red. A. Stępińska, Poznań, 2020.
Książka do pobrania: (pdf.)

Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

 

 

 

 

Rozdziały książki do pobrania:

 

W ramach realizacji projektów badawczych ukazały się następujące artykuły:

Nicoleta Corbu, Peter Maurer, Agnieszka Stępińska, Editors’ introduction, „Central European Journal of Communication”, vol. 12, no. 2(23) 2019: Populism and the Media across Europe, s. 130 – 133.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Agnieszka Stępińska, Wywiad z prof. P. Bajomi-Lazarem: The Hungarian media system under political pressure. „Central European Journal of Communication”, vol. 12, no. 2(23) 2019: Populism and the Media across Europe, s. 256-262.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Agnieszka Stępińska (2019), Context and content of populist political communication: The conference on „Populist political communication’ at the Faculty of Political Science and Journalism, AMU, Poznań, Poland (April 10-11, 2018), „Central European Journal of Communication”, vol. 12, no. 2(23) 2019: Populism and the Media across Europe, s. 276-279.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Dorota Piontek, Małgorzata Tadeusz – Ciesielczyk (2019), Nonverbal components of the populist style of political communication. A study on televised political debate in Poland. „Central European Journal of Communication”, vol. 12, no. 2(23) 2019: Populism and the Media across Europe, s. 150-168.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Dominika Kasprowicz, Agnieszka Hess (2019). Some remarks on the comparative experiment as a method in assessing populist political communication in Europe. „Central European Journal of Communication”, vol. 12, no. 2(23) 2019: Populism and the Media across Europe, s. 242 – 255.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Frank Esser, Agnieszka Stępińska, Ondrej Pekacek, Antonella Seddone, Stylianos Papathanassopoulos, Dobrinka Piecheva, Ana Milojevic, Sina Blassnig, Sven Engesser (2019). Event-, Politics-, and Audience-Driven News: A Comparison of Populism in European Media Coverage in 2016 and 2017, (w:) C. Reinemann, J. Stanyer, T. Aalberg, F. Esser, C.H. de Vreese (red.) Communicating Populism. Comparing Actor Perceptions, Media Coverage, and Effects on Citizens in Europe. Routledge: New York and London (s. 123-140). ISBN: 978-1-138-39272-4.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Artur Lipiński (2019), Politicians’ Perceptions of Populism and the Media: A Cross-National Study Based on Semi-Structured Interviews, w: Communicating Populism Comparing Actor Perceptions, Media Coverage, and Effects on Citizens in Europe, C. Reinemann, J. Stanyer, T. Aalberg, F. Esser, C. H. de Vreese (Eds.), Routledge (co-authors: S. Salgado, J. Stanyer, G. Hajzer, D. N. Hopmann, B. Kalsnes, G. Legnante, A. Lipiński, N. Merkovity, S. Papathanassopoulos, K. B. Sanders), s. 51-68.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Artur Lipiński, Agnieszka Stępińska (2019). Rechter Populismus in Polen (w:) J. Harper (red.). Polens Streit um die Erinnerung. Essays zur Illberalität. Baden-Baden: Tectum Verlag (s. 93-110). ISBN: 978-3-8288-4231-1.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska–Pietrzak (2019). Honoryfikatywność jako sposób kształtowania relacji w populizmie, „Socjolingwistyka”, nr 33, s. 97-111.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

Jakub Jakubowski (2019). Euroscepticism in a Pro-European State on the Basis of Media Content Analysis, „Baltic Journal of European Studies, vol. 9(4), s. 217-236.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

Jakub Jakubowski (2019). Book review: Populist Political Communication in Europe, (ed). T. Aalberg, F, Esser, C. Reinmann, J. Strömbäck, C. de Vreese, Routledge, 2017, „Central European Journal of Communication”, Vol. 12, No. 2(23), p. 266-269.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

Artur Lipiński, Agnieszka Stępińska (2019). Polish Right-Wing Populism in the Era of Social Media. The Unexpected Careers of P. Kukiz and J. Korwin-Mikke, “Problems of Post-Communism”, vol. 69, s. 71-82.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Kinga Adamczewska (2019). The 2015 Parliamentary Election in Poland: A Political Deja vu (w:) S. Salgado (red.) Mediated Campaigns and Populism in Europe (s. 143-164). Palgrave Macmillan.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Michael Hameleers, Linda Bos, Nayla Fawzi, Carsten Reinemann, Ioannis Andreadis, Nicoleta Corbu, Christian Schemer, Anne Schulz, Tamir Shaefer, Toril Aalberg, Sofia Axelsson, Rosa Berganza, Cristina Cremonesi, Stefan Dahlberg, Claes H. de Vreese, Agnieszka Hess, Evangelia Kartsounidou, Dominika Kasprowicz, Joerg Matthes, Elena Negrea-Busuioc, Signe Ringdal, Susana Salgado, Karen Sanders, Desirée Schmuck, Jesper Stromback, Jane Suiter, Hajo Boomgaarden, Keren Tenenboim-Weinblatt, Naama Weiss-Yaniv (2018). Start Spreading the News: A Comparative Experiment on the Effects of Populist Communication on Political Engagement in Sixteen European Countries, The International Journal of Press/Politics 23(4), s. 517–538. https://doi.org/10.1177/1940161218786786
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak (2018). Knocking down the system. Populism in Paweł Kukiz’s disourse. „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” [Ethnolinguistics. Issues in Language and Culture, 29, s. 245-264.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

Artur Lipiński, Agnieszka Stępińska (2018). Right-wing populism in Poland (w:) J. Harper (red.). Poland’s Illiberal Revolution, (s. 80-95) , Budapest: Central European University Press.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Jakub Jakubowski (2017). Populizm i social media – małżeństwo z rozsądku? „e-Politikon”, vol. 24, s. 30-58.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

Agnieszka Stępińska, Ewa Jurga-Wosik, Kinga Adamczewska, Dominika Narożna, Bartłomiej Secler (2017). Postawy polskich dziennikarzy wobec aktorów politycznych: badania empiryczne, „Przegląd Politologiczny”, nr 1, s. 127-141. ISSN: 1426-8876.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Agnieszka Stępińska, Kinga Adamczewska (2017). Obecność stylu populistycznego w mediach informacyjnych podczas kampanii wyborczej w 2015 roku, “e-Politikon”, nr 24, s. 59-86. ISSN: 2084-5294.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Agnieszka Hess, Dorota Piontek (2017). Poland: A Fourth Wave of Populism? (w:) Populist Political Communication in Europe, red. T. Aalberg, F, Esser, C. Reinmann, J. Strömbäck, C. de Vreese, Routledge, s. 311-325.

Frank Esser, Agnieszka Stępińska, David Nicolas Hopmann (2017). Populism and the Media: Cross-National Findings and Perspectives, (w:) Populist Political Communication in Europe, red. T. Aalberg, F, Esser, C. Reinmann, J. Strömbäck, C. de Vreese, Routledge, s. 365-380.

Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak (2017). Przywódca polityczny i jego językowy obraz w aspekcie retoryki dominacji na podstawie wypowiedzi Pawła Kukiza. Perspektywa politologiczna i lingwistyczna, „Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza”, vol. 24 (44), nr 1, s. 27-50.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

Kinga Adamczewska (2017). Retoryka populistyczna w parlamentarnej kampanii wyborczej w dobie kryzysu migracyjnego, „Refleksje”, nr 14, s. 11-26.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Immanentne i akcydentalne paradoksy populizmu, (w:) Współczesne oblicza władzy politycznej, Wyd. Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2017, s. 49-60.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak (2017). Jak rozwalić system – populistyczny dyskurs polityczny na przykładzie wypowiedzi Pawła Kukiza, „Etnolingwistyka”. Problemy Języka i Kultury”, nr 29, s. 225-244. ISSN: 0860-8032.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

Agnieszka Hess, Dominika Kasprowicz (2017). Populism in Poland –Between Demagoguery and Demophilia, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” .
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Artur Lipiński, Qualitative approaches in populism research, “Athenaeum” ,  56/2017, s. 244–256. ISSN: 1505-2192.
Źródło finansowania: grant NCN nr 2015/18/M/HS5/00080

Agnieszka Stępińska, Dorota Piontek, Jakub Jakubowski, Methodological challenges for international empirical studies on populist political communication, “Athenaeum”, 56/2017, s. 244–256. ISSN: 1505-2192.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Challenges and prospects of Polish populism studies – a political-linguistic approach, “Athenaeum”, 56/2017, s. 244–256. ISSN: 1505-2192.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

Iga Maliszewska, My i Oni: jak partie populistyczne nagłaśniają swój przekaz

Kinga Adamczewska (2018), Partia i jej lider w mediach społecznościowych podczas polskiej kampanii parlamentarnej w 2015 roku, „Com.press”, nr 1(1), s. 4-19.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016

Jakub Jakubowski (2016). Recenzja książki: Populist Political Communication in Europe, red. T. Aalberg, F, Esser, C. Reinmann, J. Strömbäck, C. de Vreese, Routledge, 2017, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4, s. 229-231.
Źródło finansowania: grant MNiSW nr 0131/NPRH4/H2b/83/2016