Publikacje

W ramach realizacji projektu badawczego ukazały się następujące artykuły:

1. Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Agnieszka Hess, Dorota Piontek (2017). Poland: A Fourth Wave of Populism? (w:) Populist Political Communication in Europe, red. T. Aalberg, F, Esser, C. Reinmann, J. Strömbäck, C. de Vreese, Routledge, s. 311-325.

2. Frank Esser, Agnieszka Stępińska, David Nicolas Hopmann (2017). Populism and the Media: Cross-National Findings and Perspectives, (w:) Populist Political Communication in Europe, red. T. Aalberg, F, Esser, C. Reinmann, J. Strömbäck, C. de Vreese, Routledge, s. 365-380.

3. Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak (2017). Przywódca polityczny i jego językowy obraz w aspekcie retoryki dominacji na podstawie wypowiedzi Pawła Kukiza. Perspektywa politologiczna i lingwistyczna, „Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza”, vol. 24 (44), nr 1, s. 27-50.

4. Kinga Adamczewska (2017). Retoryka populistyczna w parlamentarnej kampanii wyborczej w dobie kryzysu migracyjnego, „Refleksje”, nr 14, s. 11-26.

5. Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Immanentne i akcydentalne paradoksy populizmu, (w:) Współczesne oblicza władzy politycznej (artykuł przyjęty do druku).

6. Marta Wrześniewska-Pietrzak, Małgorzata Kołodziejczak (2017). Jak rozwalić system – populistyczny dyskurs polityczny na przykładzie wypowiedzi Pawła Kukiza, „Etnolingwistyka” (artykuł zakwalifikowany do druku w t. 29).

7. Agnieszka Hess, Dominika Kasprowicz (2017). Populism in Poland –Between Demagoguery and Demophilia, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” (artykuł zakwalifikowany do druku).

8. Artur Lipiński, Qualitative approaches in populism research, “Athenaeum” (artykuł zakwalifikowany do druku).

9. Agnieszka Stępińska, Dorota Piontek, Jakub Jakubowski, Methodological challenges for international empirical studies on populist political communication, “Athenaeum” (artykuł zakwalifikowany do druku).

10. Małgorzata Kołodziejczak, Marta Wrześniewska-Pietrzak, Challenges and prospects of Polish populism studies – a political-linguistic approach, “Athenaeum” (artykuł zakwalifikowany do druku).

11. Iga Maliszewska, My i Oni: jak partie populistyczne nagłaśniają swój przekaz

12. Kinga Adamczewska, Partia i jej lider w mediach społecznościowych podczas parlamentarnej kampanii wyborczej, „Refleksje”, (artykuł zakwalifikowany do druku).

13. Jakub Jakubowski (2016). Recenzja książki: Populist Political Communication in Europe, red. T. Aalberg, F, Esser, C. Reinmann, J. Strömbäck, C. de Vreese, Routledge, 2017, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4, s. 229-231.