Premiera książek o populizmie

W 2020 roku ukazały się dwie książki będące wydawniczym podsumowaniem projektu „Populistyczne komunikowanie polityczne: przekazy polityczne, relacje medialne i reakcje społeczne”

Pierwsza z nich ukazała się nakładem wydawnictwa Peter Lang. Książka zatytułowana Populist Political Communication across Europe: Contexts and Contents powstała w ramach serii Studies in Communication and Politics. Redaktorką tomu obejmującego 10 rozdziałów jest Agnieszka Stępińska. Publikacja podzielona została na dwie części: Contexts of Populism oraz Content of Populist Political Communication. Pierwsza z sekcji to opis uwarunkowań wpływających na dyskurs populistyczny w Europie Wschodniej: w Polsce, Bośni i Hercegowinie, Rumunii i Bułgarii. Druga obejmuje zaś tematykę treści charakterystycznych dla populistycznego stylu czy – szerzej – strategii komunikacyjnych. Przedstawione badania koncentrują się głównie na analizie materiałów z mediów polsko- i francuskojęzycznych.

Autorami drugiej publikacji, pt. Populist Political Communication in Poland: political actors – media – citizens są Agnieszka Stępińska, Artur Lipiński, Dorota Piontek i Agnieszka Hess. Książka to jedna z najbardziej kompleksowych analiz zjawiska populizmu w Polsce w ostatnich latach. Trzy części książki, opisujące zagadnienia związane z politykami, mediami i obywatelami, stanowią opis prowadzonych badań, jak i towarzyszących im teorii. Wykorzystany materiał badawczy oraz literatura obejmująca doświadczenia czwartej fali populizmu czyni z książki aktualny opis rzeczywistości politycznej w Polsce drugiej dekady XXI wieku.

Obie publikacje można nabyć na stronach internetowych wydawnictw Logos Verlag oraz Peter Lang. Zachęcamy do lektury, recenzowania i kierowania pytań do autorów.

Badania opisane w książkach były realizowany z grantu Narodowego Centrum Nauki „HARMONIA 7” (2015/18/M/HS5/00080).