O populizmie w Salonikach

Polska i grecka polityka to dość często dyskutowane w środowisku naukowym przykłady prowadzenia badań nad populizmem. Odwiedziny członka naszej grupy badawczej na Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach było więc dość oczywistym kierunkiem podróży by wspólnie z akademikami z południa Europy rozmawiać o jednym z najbardziej palących problemów Starego Kontynentu.  

Uniwersytet w Salonikach – największą grecką uczelnię wyższą – odwiedził w ramach programu Erasmus Plus Training Courses for Teachers dr Jakub Jakubowski. Akademia jest jednym z najistotniejszych ośrodków badań nad populizmem na naukowej mapie Europy. Od lat działa tam program Populismus (z prof. Yannisem Stavrakakisem na czele) w ramach School of Political Science w Salonikach. Filozoficzna perspektywa badania problemów przez greckich akademików dotyka takich problemów jak: demokracja, wpływ społeczny czy konsekwencje społeczne zjawisk populistycznych. Zdecydowanie odmienny paradygmat od tego stosowanego przez badaczy mediów był przyczyną niezwykle inspirującej dyskusji na temat tego czym populizm jest i jak go badać.

Podczas pobytu w ostatnim tygodniu maja odbyły się dwa wykłady członka naszego zespołu poświęcone ustaleniom polskich akademików dotyczących populizmu, co dla odległych geograficznie badaczy z Grecji stanowiło istotny wątek w kontekście monitorowania aktualnych wydarzeń politycznych w różnych częściach Europy.

Na pierwszy z wykładów, zatytułowany Populism and Social Media – Marriage of Convenience? zaproszeni zostali studenci a dotyczył on wątków społecznościowych w ostatnich wyborach parlamentarnych i prezydenckich w Polsce. Drugi zaś – Populism in Poland – how did we get here? – poświęcony był czynnikom kształtującym dyskurs populistyczny w Polsce po 1989 roku. Duża ciekawość wobec spraw dotyczących polskiej polityki stała się doskonałym punktem wyjścia do dyskusji na temat rodzimych problemów, jak i analogii do burzliwych ostatnich lat w Grecji. Obie strony wyraziły wolę przeniesienia tej dyskusji do Polski. Nasz zespół zaczyna więc opracowywać plan jak tę wolę przekuć w kolejne wartościowe spotkanie, (oby) tym razem, nad Wartą.