Numer specjalny CEJC

Numer specjalny „Central European Journal of Communication” (Volume 12, No 2(23), Spring 2019) – oficjalnego czasopisma naukowego Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej – poświęcony został roli mediów w populistycznym komunikowaniu politycznym.

W tomie zatytułowanym Populism and the Media across Europe znajdą Państwo siedem tekstów autorstwa badaczy, którzy poddali analizie działania mediów i populistycznych podmiotów politycznych w Norwegii, Szwecji, Bułgarii, Macedonii, Czechach, Niemczech, Polsce i na Węgrzech. W najnowszym numerze czasopisma pojawiła się także nowa sekcja poświęcona metodom i narzedziom badawczym, której obecność zainaugurowana została tekstem dotyczącym wykorzystania eksperymentu społecznego w badaniach nad populizmem.

Ponadto, w numerze zawarty został wywiad z prof. Peterem Bajomi-Lázárem przeprowadzony przez Agnieszkę Stępińską, podczas którego prof. Bajomi-Lázár poddał analizie wpływ działań rządu Victora Orbana na funcjonowanie węgierskiego systemu medialnego. Przedstawiono także recenzje dwóch książek: Casa Mudde’a i Cristóbala Rovira Kaltwassera pod tytułem Populism: A very short introduction oraz pracy zbiorowej  pt. Populist political communication in Europe opracowanej pod redakcją Toril Aalberg, Franka Essera, Carstena Reinemanna, Jespera Strömbacka i Claesa H. de Vreese. Numer zamykają sprawozdania z dwóch konferencji naukowych (w Madrycie i Poznaniu), podczas których badacze zajmujacy się problematyką mediów i populizmu mieli okazję zaprezentować wyniki swoich analiz i przedyskutować wyzwania metodologiczne związane ze studiami nad zjawiskiem populizmu.

Prezentowany tom powstał pod redakcją Agnieszki Stępińskiej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz Nicolety Corbu (National University of Political Studies and Public Administration w Bukareszcie) i Petera Maurera (Norwegian University of Science and Technology w Trondheim).

Wydanie tomu zostało sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki – grant nr 2015/18/M/HS5/00080.