Kontakt

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
Poland

e-mail: populizm@amu.edu.pl