ECREA POLCOMM INTERIM CONFERENCE W POZNANIU

Podczas zorganizowanej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu konferencji Sekcji Komunikowania Politycznego ECREA zaprezentowaliśmy wnioski ze zrealizowanego projektu badawczego.

Konferencja odbyła się 12 i 13 września 2019 r. w Poznaniu pod hasłem Transforming Communication – Old and New Borders. Wiele miejsca podczas spotkania poświęcono kwestii populizmu w Europie. Wykład inauguracyjny, będący jednocześnie częścią programu „Akademicki Poznań”, pt. “Populist political communication: The need for comparative insight across borders” wygłosiły Toril Aalberg (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway) i Nicoleta Corbu (National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania).

Jedna z sesji (PROJECT Populist Discourse in the Polish Public Sphere) pod przewodnictwem Agnieszki Stępińskiej była w pełni poświęcona naszemu projektowi badawczemu. W ramach panelu wygłoszone zostały referaty:

• Kinga ADAMCZEWSKA (Adam Mickiewicz University, Poznań) & Agnieszka STĘPIŃSKA (Adam Mickiewicz University, Poznań): Who Covers Populism: Types of populism in the Content of the News Media

• Marcin PIECHOCKI (Adam Mickiewicz University, Poznań) & Jacek WYSZYŃSKI (Adam Mickiewicz University, Poznań): Populist Discourse in the News Headlines on ‚Wiadomości’ (TVP1)

• Jakub JAKUBOWSKI (Adam Mickiewicz University, Poznań) & Denis HALAGIERA (Adam Mickiewicz University, Poznań): What Populism is About: Topics in the Populist Discourse on the Media

• Artur LIPIŃSKI (Adam Mickiewicz University, Poznań): Refugee Crisis and Right-wing Media in Poland. Populist Strategies of Othering

Byliśmy nie tylko prelegentami, ale i gospodarzami konferencji. Lokalnemu komitetowi organizacyjnemu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przewodniczyła prof. Agnieszka Stępińska, w jego skład wchodzili natomiast dr Jakub Jakubowski, mgr Kinga Adamczewska i mgr Denis Halagiera. Oprócz sesji poświęconej naszemu projektowi badawczemu członkowie zespołu poprowadzili też dwa inne panele: Artur Lipiński przewodniczył sesji Covering “The Others”, Jakub Jakubowski zaś: Political Actors and Their Communication.