Projekt DEMOS

W ramach programu ramowego Horyzont 2020 członkowie naszego zespołu badawczego realizują grant Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe (DEMOS) Project No. 822590.

DEMOS analizować będzie dotychczas niedostatecznie zbadane aspekty populizmu na poziomie mikro, mezo- i makro-: jego socjopsychologiczne korzenie, reakcje aktorów społecznych na populistyczne wyzwanie oraz wpływ populizmu na rządzenie. DEMOS skupia się nie tylko na polityce, ale także na poziomie obywateli, pytając o ich polityczny wpływ oraz postrzeganie populizmu. Szczególnie ważne będą grupy niedostatecznie reprezentowane politycznie, np. młodzież, kobiety i migranci.

Obejmując 14 partnerów z 10 dyscyplin, DEMOS łączy szczegółowe badania nad populizmem i skutecznością demokratyczną z badaniami działań i projektami pilotażowymi w celu opracowania narzędzi i zaleceń politycznych; metodologia projektu obejmuje eksperymenty, badanie opinii, analizę dyskursu, ankiety i analizę prawną.

Planowany okres realizacji projektu: grudzień 2018 – listopad 2021

Koordynator konsorcjum: Instytut Nauk Politycznych, Węgierska Akademia Nauk, Budapeszt

Skład międzynarodowego konsorcjum:

 • Magyar Tudomanyos Akademia Tarsadalomtudomanyi Kutatokozpont
 • Universitaet Hamburg
 • Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu
 • Kauno Technologijos Universitetas
 • Skola Komunikacie A Medii No
 • Univerzita Karlova
 • University For Business Engineering And Management
 • European Citizen Action Service
 • Universita Degli Studi Di Torino
 • The Glasgow Caledonian University
 • Universiteit Van Amsterdam
 • Kobenhavns Universitet
 • Universitat De Barcelona
 • Universite Paris I Pantheon-Sorbonne

Skład polskiego zespołu:

dr hab. A. Lipiński (WNPID UAM, koordynator)

prof. UAM dr hab. A. Stępińska (WNPID UAM, członek zespołu)

dr Sam Bennett (IFA UAM, członek zespołu)

wysokość finansowania całego projektu:

3 037 781,25 Euro

wysokość finansowania polskiego zespołu:

108 187,50 Euro