Projekt DEMOS

W ramach programu ramowego Horyzont 2020 członkowie naszego zespołu badawczego realizują grant Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe (DEMOS) Project No. 822590.

Czytaj dalej Projekt DEMOS